วุ้นเส้นตรา “ต้นถั่ว”

วุ้นเส้นตรา “ต้นถั่ว” เป็นวุ้นเส้นที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และใช้แป้งชนิดอื่นเข้ามาเสริม เพื่อให้ได้วุ้นเส้นต้นถั่วที่มีความเหนียวกำลังพอดี และให้ความนุ่มนวลกว่า เหมาะสำหรับการปรุงอาหารประเภทที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนาน และต้องการให้เส้นดูดซึมเครื่องปรุง เช่น การยำ หรือ การผัด โดยเส้นยังคงไม่อืด เปื่อย หรือเละ ซึ่งปัจจุบันวุ้นเส้นต้นถั่วมีอยู่ลักษณะเดียวซึ่งเป็นแบบดั้งเดิม คือ ลักษณะเส้นยาว ห่อม้วนกลม มีอยู่ทั้งหมด 4 ขนาด คือ 500 กรัม, 200 กรัม, 80 กรัม และ 40 กรัม

 
 
 
 
  วุ้นเส้น แป้ง
  วุ้นเส้นตราต้นสน แป้งถั่วเขียว
  วุ้นเส้นตราต้นถั่ว แป้งมันสำปะหลัง
  วุ้นเส้นตราต้นไผ่