แป้งมันสำปะหลังตราต้นสน

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังให้กับบริษัทในเครือ คือ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด โดยจัดจำหน่ายภายใต้ตรา “ต้นสน” และ “ต้นไผ่” โดยแป้งมันสำปะหลังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยเฉพาะเป็นส่วนประกอบอาหารที่ต้องการความข้นเหนียว เช่น ราดหน้า, กระเพาะปลา หรือ นำไปใช้ทำขนมที่มีลักษณะเหนียวหนึบ เช่น บัวลอย, ครองแครง เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัท สิทธินันท์ จำกัดจัดจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตโดยบริษัทในเครืออยู่ 2 ตรา คือ ตราต้นสน ขนาด 400 กรัม บรรจุในถุงลามิเนต ซีลปิดสนิท และบรรจุลงกล่องขนาด 10 กิโลกรัมอีกครั้ง สำหรับอีกตราหนึ่ง คือ ตราต้นไผ่ มีขนาดเดียว คือ 25 กิโลกรัม

 
 
 
 
  วุ้นเส้น แป้ง
  วุ้นเส้นตราต้นสน แป้งถั่วเขียว
  วุ้นเส้นตราต้นถั่ว แป้งมันสำปะหลัง
  วุ้นเส้นตราต้นไผ่