วุ้นเส้นตรา “ต้นไผ่”

วุ้นเส้นตรา “ต้นไผ่” เป็นวุ้นเส้นที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และใช้แป้งชนิดอื่นเข้ามาเสริม เพื่อให้ได้วุ้นเส้นต้นไผ่ที่มีความเหนียวกำลังพอดี และให้ความนุ่มนวลกว่า เหมาะสำหรับการปรุงอาหารประเภทที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนาน และต้องการให้เส้นดูดซึมเครื่องปรุง เช่น การยำ หรือ การผัด โดยเส้นยังคงไม่อืด เปื่อย หรือเละ ซึ่งวุ้นเส้นต้นไผ่ มีเส้นอยู่ 2 ลักษณะ ซึ่งพิเศษกว่าตราอื่น คือ

• แบบเส้นม้วน ลักษณะคล้ายวุ้นเส้นตราอื่นในท้องตลาด คือ เป็นเส้นยาว ห่อม้วนกลม มีอยู่ทั้งหมด 3 ขนาด คือ 500 กรัม, 80 กรัม และ 40 กรัม

• แบบเส้นตัด ลักษณะแตกต่างจากวุ้นเส้นตราอื่นในท้องตลาด คือ เป็นเส้นยาวในระดับพอเหมาะ เพราะถูกตัดมาเรียบร้อยแล้ว สามารถฉีกซองแล้วปรุงได้โดยไม่ต้องตัด ซึ่งวุ้นเส้นลักษณะนี้ไม่ค่อยมีในท้องตลาดต้องใช้เทคโนโลยีสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่า แต่สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตสมัยใหม่ ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการปรุงอาหารของผู้บริโภคได้ โดยวุ้นเส้นต้นไผ่ลักษณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 3 ขนาด คือ 500 กรัม, 200 กรัม และ 80 กรัม

 
 
 
  วุ้นเส้น แป้ง
  วุ้นเส้นตราต้นสน แป้งถั่วเขียว
  วุ้นเส้นตราต้นถั่ว แป้งมันสำปะหลัง
  วุ้นเส้นตราต้นไผ่