วิสัยทัศน์

           เป็นผู้นำในการพัฒนาและผลิตอาหารด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้พืชผลเกษตร และความสุขของผู้บริโภค

ข้อมูลบริษัท
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยเริ่มต้นจากทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เพื่อผลิตวุ้นเส้นออกจำหน่าย โดยโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้ขยายกำลังการผลิต โดยตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงงานหลักในการผลิตสินค้าวุ้นเส้น ภายใต้ตราต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ และแป้งถั่วเขียวภายใต้ตราต้นสน รวมทั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังตราต้นสนให้กับบริษัทในเครือบริษัท พูลผล จำกัด
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารสาธรธานี ชั้น 19 ถ.สาทรเหนือ มีหน่วยงานที่ประจำสำนักงานใหญ่อยู่ 4 หน่วยงาน คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดฯ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำตลาดวุ้นเส้นของประเทศไทย และก้าวไกลไปยังต่างประเทศทั่วโลก ด้วยปณิธานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงความต้องการของผู้บริโภค ไม่เอาเปรียบคู่ค้า และใส่ใจสิ่งแวดล้อม จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้บริษัท สิทธินันท์ จำกัดได้รับเครื่องหมายรับรองต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ISO, Thailand’s Brand, มอก., Halal, เชลล์ชวนชิม เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำระบบบริหารคุณภาพ GMP, HACCP เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย

วุ้นเส้นของบริษัทฯ มีการจำหน่ายไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันเรามีลูกค้ากระจายอยู่ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, อิสราเอล, อเมริกา เป็นต้น

 
 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
CCTV Privacy Notice