แป้งถั่วเขียวตรา “ต้นสน”

แป้งถั่วเขียว ซึ่งประชาชนทั่วไปมักรู้จักในนามของ “ แป้งสลิ่ม ” เนื่องจากผู้บริโภคหรือร้านค้านิยมนำแป้งชนิดนี้มาทำเป็นขนม “ ซ่าหริ่ม ” หรือ “ สลิ่ม ” แต่ในความเป็นจริงแล้วแป้งชนิดนี้สามารถนำมาประกอบอาหารชนิดอื่นได้อีกหลายประเภท โดยเฉพาะขนม เช่น ขนมเทียน, ขนมชั้น, คุ้กกี้, ทาร์ต เป็นต้น ทางสิทธินันท์จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น “ แป้งถั่วเขียว ” เพราะเป็นแป้งที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบในการผลิต และลดข้อจำกัดที่จะถูกเข้าใจว่า ทำได้เฉพาะขนม “ ซ่าหริ่ม ” เพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันสิทธินันท์ผลิตแป้งถั่วเขียวภายใต้ตรา “ ต้นสน ” และตราของลูกค้าตามคำสั่งซื้อ

แป้งถั่วเขียวตรา “ต้นสน” เป็นแป้งที่ผลิตจากถั่วเขียวคัดพิเศษ 100% เพื่อให้ได้แป้งที่มีคุณภาพดี สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารหลากหลายชนิด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตแป้งถั่วเขียวอยู่ 2 ลักษณะ ซึ่งมีอรรถประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

• แป้งถั่วเขียวดัดแปร เป็นแป้งถั่วเขียวที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมไทยและขนมต่างชาติได้ทันที ปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตอยู่ 3 ขนาด คือ ขนาด 25 กิโลกรัม, 10 กิโลกรัม และ 500 กรัม โดยทุกขนาดจะบรรจุอยู่ในถุงที่ซีลปิดสนิท เฉพาะขนาด10 กิโลกรัม และ 500 กรัม จะบรรจุลงในกล่องขนาด 10 กิโลกรัม อีกชั้นก่อนนำออกจำหน่าย

•แป้งถั่วเขียวธรรมชาติเป็นแป้งที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวุ้นเส้นหรือก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าจากต่างประเทศซึ่งสั่งซื้อไปใช้เพื่อการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม หรือนำไปแบ่งบรรจุจำหน่ายปลีกแก่ผู้บริโภคใช้เป็นส่วนประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอาหารแบบตะวันออก (Oriental Foods) ซึ่งปกติบริษัทฯ ผลิตขนาด 25 กิโลกรัมเป็นหลัก

 
 
 
 
  วุ้นเส้น แป้ง
  วุ้นเส้นตราต้นสน แป้งถั่วเขียว
  วุ้นเส้นตราต้นถั่ว แป้งมันสำปะหลัง
  วุ้นเส้นตราต้นไผ่