ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัท สิทธินันท์ จำกัด มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วุ้นเส้น แป้งถั่วเขียว และแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งสินค้าทุกประเภทผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และทำการจัดจำหน่ายไปตามร้านค้าส่ง ค้าปลีก และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศ ทั้งภายใต้ตราของบริษัท และภายใต้ตราของลูกค้า

วุ้นเส้น

วุ้นเส้นเป็นอาหารประเภทแป้งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวใส ผลิตจากถั่วเขียว ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ความเหนียวนุ่มความยืดหยุ่น (springness) ที่หาไม่ได้จากอาหารเส้นชนิดอื่น มีลักษณะการใช้งานคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยว แต่สำหรับในประเทศไทย ยังนิยมนำไปใช้ปรุงเป็นอาหารประเภทอื่นด้วย เช่น ยำ, แกงจืด, อบ, ผัด ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าวุ้นเส้นภายใต้ตราบริษัทอยู่ 3 ตรา คือ ต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ โดยมีหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละโอกาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตวุ้นเส้นภายใต้ตราของลูกค้าอีกมากมายหลายตรา

 
 
 
  วุ้นเส้น แป้ง
  วุ้นเส้นตราต้นสน แป้งถั่วเขียว
  วุ้นเส้นตราต้นถั่ว แป้งมันสำปะหลัง
  วุ้นเส้นตราต้นไผ่