ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัท สิทธินันท์ จำกัด มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วุ้นเส้น แป้งถั่วเขียว และแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งสินค้าทุกประเภทผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และทำการจัดจำหน่ายไปตามร้านค้าส่ง ค้าปลีก และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศ ทั้งภายใต้ตราของบริษัท และภายใต้ตราของลูกค้า

    • วุ้นเส้น
   
วุ้นเส้น เป็นอาหารประเภทแป้งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวใส ผลิตจากถั่วเขียว ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ความเหนียวนุ่มความยืดหยุ่น (springness) ที่หาไม่ได้จากอาหารเส้นชนิดอื่น มีลักษณะการใช้งานคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยว แต่สำหรับในประเทศไทย ยังนิยมนำไปใช้ปรุงเป็นอาหารประเภทอื่นด้วย เช่น ยำ, แกงจืด, อบ, ผัด ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าวุ้นเส้นภายใต้ตราบริษัทอยู่ 3 ตรา คือ ต้นสน ต้นถั่ว ต้นไผ่ โดยมีหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละโอกาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตวุ้นเส้นภายใต้ตราของลูกค้าอีกมากมายหลายตรา
    • แป้งถั่วเขียว
   
แป้งถั่วเขียว ซึ่งประชาชนทั่วไปมักรู้จักในนามของ “แป้งสลิ่ม” เนื่องจากผู้บริโภคหรือร้านค้านิยมนำแป้งชนิดนี้มาทำเป็นขนม “ซ่าหริ่ม” หรือ “สลิ่ม” แต่ในความเป็นจริงแล้วแป้งชนิดนี้สามารถนำมาประกอบอาหารชนิดอื่นได้อีกหลายประเภท โดยเฉพาะขนม เช่น ขนมเทียน, ขนมชั้น, คุ้กกี้, ทาร์ต เป็นต้น ทางสิทธินันท์จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น “แป้งถั่วเขียว” เพราะเป็นแป้งที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบในการผลิต และลดข้อจำกัดที่จะถูกเข้าใจว่า ทำได้เฉพาะขนม “ซ่าหริ่ม” เพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันสิทธินันท์ผลิตแป้งถั่วเขียวภายใต้ตรา “ต้นสน” และตราของลูกค้าตามคำสั่งซื้อ
    • แป้งมันสำปะหลัง
   
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังให้กับบริษัทในเครือ คือ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด โดยจัดจำหน่ายภายใต้ตรา “ต้นสน” และ “ต้นไผ่” โดยแป้งมันสำปะหลังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยเฉพาะเป็นส่วนประกอบอาหารที่ต้องการความข้นเหนียว เช่น ราดหน้า, กระเพาะปลา หรือ นำไปใช้ทำขนมที่มีลักษณะเหนียวหนึบ เช่น บัวลอย, ครองแครง เป็นต้น